Logo UAB
2022/2023

Conservation and Management of Artistic Heritage

Code: 43008 ECTS Credits: 10
Degree Type Year Semester
4313768 Analysis and Management of the Artistic Heritage OT 0 2

Contact

Name:
Buenaventura Bassegoda Hugas
Email:
bonaventura.bassegoda@uab.cat

Use of Languages

Principal working language:
catalan (cat)

Other comments on languages

The evaluation exercise can be presented in Catalan and Spanish

External teachers

Maria Jesús Cabedo

Prerequisites

There is no prerequisite

Objectives and Contextualisation

 

The program of this module takes the form of the course the National Museum Pro, Professionals, Projects and Processes in the National Museum of Art of Catalonia, taught by the professionals of the Museum. The objective of these classes is to know the Museum from within. Tools are offered to better understand the character and variety of tasks performed by their professionals, as well as elements to reflect on the functioning of museums as complex and changing organizations, and on their role in contemporary societies.

Competences

 • Be familiar with the resources and skills that a professional art historian or artistic heritage specialist needs and develop the ability to meet the challenges involved in the care, study and management of the artistic heritage.
 • Continue the learning process, to a large extent autonomously.
 • Find links between concepts and knowledge in different areas of art history that previously had not been observed.
 • Show mastery of language, expression and rhetorical devices in the preparation and presentation of research projects and professional tasks.
 • Solve problems in new or little-known situations within broader (or multidisciplinary) contexts related to the field of study.
 • Systematically assimilate and synthesise the information that is of the greatest importance for research and professional practice.
 • Work in interdisciplinary teams. Master the use of language, expression and rhetorical resources in drawing up and and delivering presentations on research, projects and professional tasks.

Learning Outcomes

 1. Apply knowledge of the areas of museology, heritage and museography in relation to other areas associated with the works of art of different historical periods.
 2. Continue the learning process, to a large extent autonomously.
 3. Differentiate between the various types of work carried out in an art gallery and in a contemporary art centre.
 4. Know the work of museum curators and art foundations
 5. Show mastery of language, expression and rhetorical devices in the preparation and presentation of research projects and professional tasks.
 6. Solve problems in new or little-known situations within broader (or multidisciplinary) contexts related to the field of study.
 7. Systematically assimilate and synthesise the information that is of the greatest importance for research and professional practice.
 8. Understand and apply the various methods of cataloguing, registering and documenting the artistic heritage used in museums, foundations, galleries, art centres and research centres.
 9. Work in interdisciplinary teams. Master the use of language, expression and rhetorical resources in drawing up and and delivering presentations on research, projects and professional tasks.

Content

Programa                     

 

El programa d’aquest mòdul pren la forma del curs el Museu Nacional Pro, Professionals, Projectes i Processos al Museu Nacional d’Art de Catalunya, impartit pels professionals del Museu. L’objectiu d’aquestes classes consisteix a conèixer el Museu des de dins. S’ofereixen eines per comprendre millor el caràcter i la varietat de tasques que realitzen els seus professionals, i també elements per reflexionar sobre el funcionament dels museus com a organitzacions complexes i canviants, i sobre el seu paper en les societats contemporànies.

Dilluns, 3 d'octubre

9.30 – 10.00 h Benvinguda
Bonaventura Bassegoda, coordinador del Màster Oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la UAB
Pepe Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya
10 – 11.30 h El projecte del museu
Pepe Serra , director del Museu Nacional d’Art de Catalunya
11.30 - 12 Pausa
12 – 12.30 h Com funcionarà el curs
Maria Jesús Cabedo, coordinadora del mòdul Museu Nacional Pro.
12.30 – 13.30 h D'on venim. Història de les col·leccions i del Palau Nacional
Albert Estrada-Rius, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya

 


Dimecres, 5 d’octubre

10.30 a 12 h El Gabinet Numismàtic de Catalunya. Visita
Albert Estrada-Rius, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya
12 a 12.30 h Pausa
12.30 - 13.30 h Museum Plus: una eina de gestió de col·leccions
Neus Conte, responsable de la Unitat de Documentació de Col·leccions

 

Dimecres, 10 d’octubre

9.30 - 10.30 h La feina d'un conservador: estudi de l'obra d'art. Casos pràctics
Joan Yeguas, conservador d’Art del Renaixement i Barroc
Eduard Vallès, conservador d’Art Modern i Contemporani
10.30 – 11 h Pausa
11 - 12 h Fotografia: una col·lecció en gestació. Visita a la reserva
Roser Cambray, tècnica de conservació de la col·lecció de Fotografia
12 - 13 h La restauració i conservació preventiva
Mireia Mestre, cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva

Dilluns, 17 d’octubre

9.30 - 10.30 h Els tallers de restauració, laboratori, plató fotogràfic i sala de raigs X. Visita (1a part)
Equip de Restauració i Conservació Preventiva
10.30 – 11 h Pausa
11 - 13.30 h Els tallers de restauració, laboratori, plató fotogràfic i sala de raigs X. Visita (2a part)
Equip de Restauració i Conservació Preventiva

Dimecres, 19 d’octubre

9 – 10 h La feina d'un conservador: funcions i gestió de l'obra d'art
Gemma Ylla, adjunta de conservació d’Art Romànic
Cèsar Favà, adjunt de conservació d’Art Gòtic
10 - 10.30 h Pausa
10.30 - 11.30 h Museografia. Els diferents llenguatges de les sales
Lluís Alabern, cap de Museografia
11.30 – 13 h La col·lecció d'Art Romànic. Visita
Jordi Camps, conservador en cap de la col·lecció d’Art Medieval

Dilluns, 24 d’octubre

9.30 - 10.30 h Les exposicions temporals
Susana López, cap de l’Àrea de Registre i Exposicions
10.30 – 11 h Pausa
11 - 12.30 h Creació d'un projecte expositiu:
Mey Rahola.
Roser Cambray, tècnica de conservació de la col·lecció de Fotografia

 

Dimecres, 26 d’octubre

9.30 -12.30 h 1a estada amb professionals (opcional)

Dimecres 31 d’octubre

9.30 - 10.30 h Accessibilitat i Responsabilitat Social. El museu, amb tothom i per a tothom
Teresa González, cap del Departament d’Accessibilitat
Josep Miquel Faura, coordinador de Responsabilitat Social.
10.30 – 11 h Pausa
11 - 12.30 h La col·lecció d'Art Gòtic. Visita
Cèsar Favà, adjunt de conservació d’Art Gòtic

 

Dilluns, 2 de novembre

9.30 - 10.30 h Art Contemporani: una col·lecció per fer
Àlex Mitrani, tècnic de conservació de la col·lecció d’Art Modern i Contemporani
10.30 – 11 h Pausa
11 - 12 h La feina d’un conservador: Treballant amb les col·leccions. La
Col·lecció de Dibuixos i Gravats
Francesc Quílez, conservador en cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats
12 – 13.30 h La col·lecció de Renaixement i Barroc. Visita
Joan Yeguas, conservador d’Art del Renaixement i Barroc

Dimecres, 7 de novembre

9.30 -10.30 h Facilitant experiències i aprenentatges
Sandra Figueras i Esther Fuertes. Departament d’ Activitats i Educació
10.30 – 11 h Pausa
11 - 12 h Les activitats i la seva programació
Norma Vélez. Departament d’Activitats i Educació
12 -13.30 h Gestió de públics. L’Observatori de públics
Elisabet Pueyo, cap de Màrqueting
Maurici Dueñas, tècnic de la Unitat de Gestió de Públic

Dilluns, 9 de novembre

9.30 - 10.30 h Recursos Humans i Serveis Econòmics
Joan Cirilo, cap de Gestió
10.30 – 11 h Pausa
11 - 13 h Comunicació, Premsa i Projectes Digitals
Núria Perales, cap del Departament de Comunicació
Charo Canal, cap de Premsa
Montse Gumà, cap de Projectes Digitals

Dimecres, 14 de novembre

9.30 – 11 h El museu, un espai de creació artística
Antoni Ortega, artista. Professor de l’Escola Massana-UAB
11 - 11.30 h Pausa
11.30 – 13 h La col·lecció d'Art Modern. Visita
Mariàngels Fondevila, conservadora de la col·lecció d’Art Modern i Contemporani
Eduard Vallès, conservador de la col·lecció d’Art Modern i Contemporani

Dilluns, 21 de novembre

9.30 - 12.30 h 2a estada amb professionals (opcional)

Dimecres, 23 de novembre

9.30 - 10.30 h La funció gerencial del Museu i el Patrocini
Víctor Magrans, administrador
10.30 – 11 h Pausa
11 – 12.30h Estratègia de negoci. Lloguer d’espais, turisme i promoció
Cristina Arellano, cap de Desenvolupament Estratègic de Negoci
12.30 - 13.30 h L'operativa de Seguretat. Visita a la sala de control
Cap del Departament de Seguretat

 

Dilluns, 28 de novembre


9.30 - 11.30h El Centre de Recerca i Coneixement (CREC). Visita a la biblioteca Joaquim Folch i Torres, a l'Arxiu i a Publicacions
Pilar Cuerva, cap del Centre de Recerca i Coneixement
Sílvia Redondo, cap de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres
Núria Giralt, cap de Publicacions
11.30 – 12 h Pausa
12 - 13.30 h El registre d'obres d'art
Sílvia Tena, cap del Departament de Registre i Gestió de col·leccions

Dimecres, 30 de novembre


9.30 - 10.30 h Explicació i visita a les reserves
Departament de Registre i Gestió de Col·leccions
10.30 - 13.30 h 3a estada amb professionals (opcional)

Dilluns, 12 de desembre


9.30 - 10.30 h El museu, un espai per a la comunitat
David Pablo. Departament d’Activitats i Educació
10.30 – 11 h Pausa
11 - 12.30 h El Gabinet de Dibuixos i gravats. Visita
Francesc Quílez, conservador en cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats Mercè Saura, adjunta de conservació del Gabinet de Dibuixos i Gravats

Dimecres, 14 de desembre


9.30 - 10.30 h Museu, espai per a la salut. Arts in Health
Guillem d'Efak Fullana, Cap d’Acció Comunitària, programes Públics i Comunicació.
10.30 – 11 h Pausa
11 – 13 h Les infraestructures, el manteniment i la sostenibilitat. Visita a les instal·lacions
Xavier Abelló, cap de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals
Paco Fernández, tècnic de Manteniment d’Instal·lacions de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals

 

Dilluns, 19 de desembre


9.30 -11 h La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya

Txema Romero, director del Museu d’Art de Cerdanyola

Aina Soler, coordinadora de la Xarxa de Museus
11 - 11.30 h Pausa
11.30 - 12.30 h Els Amics del MNAC
Cristina Martí, directora de la Fundació Amics del Museu Nacional
12.30 – 13 h Cloenda
Bonaventura Bassegoda, coordinador del Màster Oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la UAB
Guillem d’Efak Fullana, Cap d’Acció Comunitària, programes Públics i Comunicació.
Maria Jesús Cabedo, coordinadora del mòdul Museu Nacional Pro.

 

 

Methodology

The professionals of the National Museum of Catalonia will impart the classes of the Conservation and Management of the Artistic Heritage Module in the dependencies of the Museum. They will be lectures, open to the participation of students.

Annotation: Within the schedule set by the centre or degree programme, 15 minutes of one class will be reserved for students to evaluate their lecturers and their courses or modules through questionnaires.

Activities

Title Hours ECTS Learning Outcomes
Type: Supervised      
Conferences 3 0.12 4
The museum from within (I): each student shares a morning of work with a museum professional 3 0.12 1, 8, 4
The museum from within (II): each student shares a morning of work with a museum professional 3 0.12 1, 8, 4
The museum from within (III): each student shares a morning of work with a museum professional 3 0.12 1, 8, 4

Assessment

Attendance and active participation in class: 50%

Presentation of a project related to one of the areas of the Museum worked throughout the course (museography, exhibitions, communication, education, etc.): 50%

Assessment Activities

Title Weighting Hours ECTS Learning Outcomes
Attendance and active participation in the lessons 50% 234 9.36 1, 8, 4, 3, 5, 6, 2, 7, 9
Presentation of a project related to one of the areas of the Museum worked throughout the course (museum, exhibitions, communication, education, etc.) 50% 4 0.16 4, 3

Bibliography

The documentation related to the different topics will be offered in class.

Software

--