Logo UAB
2023/2024

Photojournalism

Code: 103119 ECTS Credits: 6
Degree Type Year Semester
2501933 Journalism OT 3 2
2501933 Journalism OT 4 2

Contact

Name:
Juan Bautista Hernandez Gomez
Email:
joanbautista.hernandez@uab.cat

Teaching groups languages

You can check it through this link. To consult the language you will need to enter the CODE of the subject. Please note that this information is provisional until 30 November 2023.


Prerequisites

No n'hi ha.

 

Pel que fa a equipaments, es podran fer servir, indistintament, propis i de la facultat -càmeras SLR digitals (15u).


Objectives and Contextualisation

Aproximar-nos a la fotografia periodística com a fenomen mediàtic i com a element de comprenssió, coneixement e interpretació de la realitat. Es parteix de la tècnica fotogràfica bàsica, de la història específica de la fotografia en les seves aplicacions en premsa, i de l'anàlisis dels procediments professionals de planificació, producció i edició fotogràfica, a fi de dotar els alumnes de competències específiques per a la realització, valoració i utilització d'imatges periodístiques.


Competences

  Journalism
 • Abide by ethics and the canons of journalism, as well as the regulatory framework governing information.
 • Act with ethical responsibility and respect for fundamental rights and duties, diversity and democratic values.
 • Demonstrate a critical and self-critical capacity.
 • Introduce changes in the methods and processes of the field of knowledge to provide innovative responses to the needs and demands of society.
 • Manage time effectively.
 • Relay journalistic information in the language characteristic of each communication medium, in its combined modern forms or on digital media, and apply the genres and different journalistic procedures.
 • Research, select and arrange in hierarchical order any kind of source and useful document to develop communication products.
 • Students can apply the knowledge to their own work or vocation in a professional manner and have the powers generally demonstrated by preparing and defending arguments and solving problems within their area of study.
 • Students must be capable of collecting and interpreting relevant data (usually within their area of study) in order to make statements that reflect social, scientific or ethical relevant issues.
 • Students must be capable of communicating information, ideas, problems and solutions to both specialised and non-specialised audiences.
 • Students must develop the necessary learning skills in order to undertake further training with a high degree of autonomy.
 • Take sex- or gender-based inequalities into consideration when operating within one's own area of knowledge.
 • Use one's imagination with flexibility, originality and ease.

Learning Outcomes

 1. Analyse the sex- or gender-based inequalities and the gender biases present in one's own area of knowledge.
 2. Apply technical processes and the narrativity characteristic of photojournalism.
 3. Communicate using language that is not sexist or discriminatory.
 4. Demonstrate a critical and self-critical capacity.
 5. Explain the explicit or implicit code of practice of one's own area of knowledge.
 6. Manage time effectively.
 7. Propose new methods or well-founded alternative solutions.
 8. Propose projects and actions that incorporate the gender perspective.
 9. Research, select and arrange in hierarchical order any kind of source and useful document to develop communication products.
 10. Students can apply the knowledge to their own work or vocation in a professional manner and have the powers generally demonstrated by preparing and defending arguments and solving problems within their area of study.
 11. Students must be capable of collecting and interpreting relevant data (usually within their area of study) in order to make statements that reflect social, scientific or ethical relevant issues.
 12. Students must be capable of communicating information, ideas, problems and solutions to both specialised and non-specialised audiences.
 13. Students must develop the necessary learning skills in order to undertake further training with a high degree of autonomy.
 14. Use Internet's communication resources properly.
 15. Use one's imagination with flexibility, originality and ease.
 16. Use social responsibility criteria in various information production processes.

Content

Teoria

1. El fotoperiodismo en el context general de la premsa -usos de la fotografia en premsa / gèneres en fotoperiodisme / la foto i el mitjà-.

2. Pràctica del fotoperiodisme -requisits tècnics / processos de treball / el fotoperiodisme com creació-.

3. Pràctica del fotoperiodisme: l'edició fotogràfica (planificació, control, ús i tractamente d'imatges) projecte i dinamització del treball fotogràfic / la posada en pàgina / fotoperiodisme i noves plataformes de publicació / fotoperiodisme i ètica-.

4. Elements d'anàlisi d'imatges fotogràfiques en premsa.

5. Evolució històrica del fotoperiodisme.

Pràctiques:

1. Tècnica fotogràfica.

2. Reportatge.

3. Tractament i edició.


Methodology

Classes

Seminaris

Pràctiques

Tutories

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Annotation: Within the schedule set by the centre or degree programme, 15 minutes of one class will be reserved for students to evaluate their lecturers and their courses or modules through questionnaires.


Activities

Title Hours ECTS Learning Outcomes
Type: Directed      
PrÓctiques 22 0.88 2, 16
Seminaris 15 0.6 2, 16
Teoria 15 0.6 2, 16
Type: Supervised      
Tutories 3 0.12 2, 16
Type: Autonomous      
Treball aut˛nom 92 3.68 2, 16

Assessment

Pràctiques: 30%

Reportatge: 30%

Examen: 40%

 

Les lectures que s'indiquin són obligatòries seran objecte d'evaluació.

Per obtenir una avaluació favorable en l'assignatura l'examen s'ha de aprovar. 

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura -2ª convocatoria examen-si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura amb nota mitjana mínima 3,5.

Revaluació reportatge / examen. Revisió de qualificacions en hores de despatx -cita prèvia a convenir-.

La no presentació a la prova teòrica determinarà no ser avaluat.


Assessment Activities

Title Weighting Hours ECTS Learning Outcomes
Asignacions 30% 0 0 1, 2, 15, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 12, 10, 11, 14, 16
Examen 40% 3 0.12 1, 2, 15, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 12, 10, 11, 14, 16
Reportatge 30% 0 0 1, 2, 15, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 12, 10, 11, 14, 16

Bibliography

Kobré, Kenneth. Fotoperiodismo. El manual del reportero gráfico Omega 2010

Eurasquin, Manuel Alonso  Fotoperiodismo. Formas y códigos Síntesis 2003

Newton,Julianne . The Burden of VisualN Truth: The Role of Photojournalism in Mediating Reality Lea´s Communication. Lawrence Erlbaum Associates Inc 2000

Freund,Gisèle  La Fotografía como documento social Gustavo Gili 2001

Sousa, Jorge Pedro  Historia crítica del fotoperiodismo occidental Comunicación Social Ediciones y Publiciaciones 2011

Escobar de la Serna, Luis /  Esteve Ramirez, Franscico Fotoperodismo y  Edición (Historia y límites jurídicos) Universitas 2003

Baeza, Pepe Por una función crítica de la fotografía de prensa Gustavo Gili 2001

Langford, Michael Fotografía básica Omega 2011

 


Software

Affinity Photo