Logo UAB
2023/2024

Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic

Codi: 43008 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313768 Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jaime Vidal Oliveras
Correu electrònic:
jaime.vidal@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Maria Jesús Cabedo

Prerequisits

Cap.


Objectius

El programa d’aquest mòdul pren la forma del curs el Museu Nacional Pro, Professionals, Projectes i Processos al Museu Nacional d’Art de Catalunya, impartit pels professionals del Museu. L’objectiu d’aquestes classes consisteix a conèixer el Museu des de dins. S’ofereixen eines per comprendre millor el caràcter i la varietat de tasques que realitzen els seus professionals, i també elements per reflexionar sobre el funcionament dels museus com a organitzacions complexes i canviants, i sobre el seu paper en les societats contemporànies.


Competències

 • Conèixer i comprendre els recursos i les habilitats indispensables per exercir en els diversos àmbits professionals de l'historiador de l'art o de l'especialista en el patrimoni artístic, i desenvolupar capacitats de resolució dels reptes que es puguin presentar en l'àmbit de la custòdia, l'estudi i la gestió del patrimoni artístic.
 • Dominar la llengua, l'expressió i els recursos retòrics en l'elaboració i presentació d'investigacions, projectes i tasques professionals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma.
 • Relacionar conceptes i coneixements de diferents àrees de l'estudi de la història de l'art que habitualment estan dissociats.
 • Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 • Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements de les àrees de la museologia, el patrimoni i la museografia en relació amb altres de propis de les obres d'art dels diferents períodes històrics.
 2. Comprendre i aplicar els diversos mètodes de catalogació, registre i documentació del patrimoni artístic que s'usen en museus, fundacions, galeries, centres d'art i centres d'investigació.
 3. Conèixer el treball del conservador de museu i de fundacions artístiques.
 4. Distingir les diferents tasques que es duen a terme en una galeria d'art i en un centre d'art contemporani.
 5. Dominar la llengua, l'expressió i els recursos retòrics en l'elaboració i presentació d'investigacions, projectes i tasques professionals.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma.
 8. Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 9. Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Continguts

Programa                     

 

El programa d’aquest mòdul pren la forma del curs el Museu Nacional Pro, Professionals, Projectes i Processos al Museu Nacional d’Art de Catalunya, impartit pels professionals del Museu. L’objectiu d’aquestes classes consisteix a conèixer el Museu des de dins. S’ofereixen eines per comprendre millor el caràcter i la varietat de tasques que realitzen els seus professionals, i també elements per reflexionar sobre el funcionament dels museus com a organitzacions complexes i canviants, i sobre el seu paper en les societats contemporànies.

Dilluns, 2 d’octubre                          

9.30 – 10.00 h            Benvinguda   

Jaume Vidal, coordinador del Màster Oficial en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la UAB

Pepe Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya

10 – 11.30 h               El projecte del museu

Pepe Serra , director del Museu Nacional d’Art de Catalunya

11.30 - 12                   Pausa 

12 – 12.30 h                Com funcionarà el curs        

Maria Jesús Cabedo, coordinadora del mòdul Museu Nacional Pro.

12.30 – 13.30 h          Un nou Museu. Tendències a tenir present

Guillem d’Efak Fullana, Cap d’Acció Comunitària, programes Públics i Comunicació. 

                       

Dimecres, 4 d’octubre                                 

9,30 - 10,30 h             D'on venim. Història de les col·leccions i del Palau Nacional Albert Estrada-Rius, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya                         

10.30 a 12 h               El Gabinet Numismàtic de Catalunya. Visita          

Albert Estrada-Rius, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya

12 a 12.30 h               Pausa

12.30 - 13.30 h           Museum Plus: una eina de gestió de col·leccions  

Neus Conte, responsable de la Unitat de Documentació de Col·leccions

 

 

Dimecres, 11 d’octubre                               

9.30 - 10.30 h             La feina d'un conservador: estudi de l'obra d'art. Casos pràctics 

Joan Yeguas, conservador d’Art del Renaixement i Barroc

                                      Eduard Vallès, conservador d’Art Modern i  Contemporani

10.30 – 11 h               Pausa 

11 - 12 h                     Fotografia: una col·lecció en gestació. Visita a la reserva

Roser Cambray, tècnica de conservació de la col·lecció de Fotografia

12 - 13 h                     La restauració i conservació preventiva     

Carme Ramells, cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva

                                   

 

Dilluns,  16 d’octubre                                  

9.30 - 10.30 h             Els tallers de restauració, laboratori, plató fotogràfic i sala de raigs X. Visita (1er grup)           

Equip de Restauració i Conservació Preventiva

10.30 – 11 h               Pausa 

11 - 13.30 h                Els tallers de restauració, laboratori, plató fotogràfic i sala de raigs X. Visita (2n grup)

Equip de Restauració i Conservació Preventiva

 

 

Dimecres, 18 d’octubre                               

9 – 10 h                       La feina d'un conservador: funcions i gestió de l'obra d'art         

Gemma Ylla, adjunta de conservació d’Art Romànic

Cèsar Favà, adjunt de conservació d’Art Gòtic

10 - 10.30 h                Pausa 

10.30 - 11.30 h           Museografia. Els diferents llenguatges de les sales          

Lluís Alabern, cap de Museografia

11.30 – 13 h                La col·lecció d'Art Romànic. Visita  

Gemma Ylla, adjunta de conservació d’Art Romànic

                                  

 

Dilluns, 23 d’octubre

9.30 – 11 h                 El museu, un espai de creació artística       

Laia Estruch, artista.

11 - 11.30 h                Pausa 

11.30 – 13 h               La col·lecció d'Art Modern. Visita   

Mariàngels Fondevila, conservadora de la col·lecció d’Art Modern i      Contemporani

Eduard Vallès, conservador de la col·lecció d’Art Modern i      Contemporani

 

 

Dimecres, 25 d’octubre                               

9.30 - 12.30 h             1a estada amb professionals (opcional)

                                  

 

Dilluns 30 d’octubre 

9.30 - 10.30 h             Accessibilitat i Responsabilitat Social. El museu, amb tothom i per a tothom    

Teresa González, cap del Departament d’Accessibilitat

Coordinador/a de Responsabilitat Social (PENDENT nom)

10.30 – 11 h               Pausa 

11 - 12.30 h                La col·lecció d'Art Gòtic. Visita        

                                    Cèsar Favà, adjunt de conservació d’Art Gòtic        

 

 

Dilluns, 6 de novembre

9.30 - 10.30 h             Art Contemporani: una col·lecció per fer   

Àlex Mitrani, tècnic de conservació de la col·lecció d’Art Modern i Contemporani

10.30 – 11 h               Pausa 

11 - 12 h                      El Gabinet de Dibuixos i gravats. Visita

Francesc Quílez, conservador en cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats Mercè Saura, adjunta de conservació del Gabinet de Dibuixos i Gravats

12 – 13.30 h                La col·lecció de Renaixement i Barroc. Visita         

Joan Yeguas, conservador d’Art del Renaixement i Barroc

 

 

 

                                  

Dimecres, 8 de novembre

9.30 -10.30 h              Facilitant experiències i aprenentatges      

Sandra Figueras i Esther Fuertes. Departament d’ Activitats i Educació  

10.30 – 11 h               Pausa 

11 - 12h                      El Museu, espai de benestar. Les Arts en Salut i el cas pràctic d’Obrint portes (títol canviat a petició del Guillem)

Norma Vélez. Departament d’Activitats i Educació

Guillem d’Efak Fullana, Cap d’Acció Comunitària, programes Públics i Comunicació. 

12 -13.30 h                 Màrqueting i Gestió de públics (títol canviat a petició de la Bet)

Elisabet Pueyo,  cap de Màrqueting

Maurici Dueñas, tècnic de la Unitat de Gestió de Públic

 

                                  

Dilluns, 13 de novembre      

9.30 - 10.30 h             Recursos Humans i Serveis Econòmics       

Joan Cirilo, Cap de l’Àrea de Gestió

10.30 – 11 h               Pausa 

11 - 13 h                      Comunicació, Premsa i Projectes Digitals

Núria Perales, cap del Departament de Comunicació

                                      Charo Canal, cap de Premsa

                                      Montse Gumà, cap de Projectes Digitals

 

                                  

Dimecres, 15 de novembre

9.30 - 10.30 h             Les exposicions temporals   

                                      Susana López, cap de l’Àrea de Registre i Exposicions

10.30 – 11 h               Pausa 

11 - 12.30 h                Creació d'un projecte expositiu:  Quina Humanitat?

Àlex Mitrani, tècnic de conservació de la col·lecció d’Art Modern i Contemporani

 

                                   

Dilluns, 20 de novembre      

9.30 - 12.30 h             2a estada amb professionals (opcional)     

 

 

                                  

Dimecres, 22 de novembre                         

9.30 - 10.30 h             La funció gerencial del Museu i el Patrocini

Josep Desquens, administrador

10.30 – 11 h               Pausa 

11 – 12.30h                Estratègia de negoci. Lloguer d’espais, turisme i promoció

Cristina Arellano, cap de Desenvolupament Estratègic de Negoci

12.30 - 13.30 h           L'operativa de Seguretat. Visita a la sala de control         

Tomás Rabadán, Cap del Departament de Seguretat

 

Dilluns, 27 de novembre                  

9.30 - 11.30h              El Centre de Recerca i Coneixement (CREC). Visita a la biblioteca Joaquim Folch i Torres, a l'Arxiu i a Publicacions  

Equip de l’Arxiu,  Equip de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Equip de Publicacions

11.30 – 12 h               Pausa 

12 - 13.30 h                El registre d'obres d'art

Sílvia Tena, cap del Departament de Registre i Gestió de col·leccions

                                  

Dimecres, 29 de novembre                         

9.30 - 10.30 h             Explicació i visita a les reserves

Sílvia Tena, cap del Departament de Registre i Gestió de col·leccions

 

10.30  - 13.30 h          3a estada amb professionals (opcional)     

                                  

Dilluns, 11 de desembre      

9.30 - 12.30 h             La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya     

                                    Sessió a realitzar al Museu d’Art de Cerdanyola

Txema Romero, director del Museu d’Art de Cerdanyola

Aina Soler, coordinadora de la Xarxa de Museus

                                  

Dimecres, 13 de desembre                          

9.30 - 10.30 h             El Museu, us espai per a la comunitat

                                   David Pablo. Departament d’Activitats i Educació

10.30 – 11 h               Pausa 

11 – 13 h                    Les infraestructures, el manteniment i la sostenibilitat. Visita a les instal·lacions         

Xavier Abelló, cap de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals

Paco Fernández, tècnic de Manteniment d’Instal·lacions de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals                                  

 

 

 

Dilluns, 18 de desembre

9,30 – 10,30 h            Els Amics del MNAC 

                                      Cristina Martí, directora de la Fundació Amics del Museu Nacional

10,30 – 11,00  h          Pausa

11.00 – 11,30 h          Cloenda         

Jaume Vidal, coordinador del Màster Oficial en Anàlisi i Gestió  del Patrimoni Artístic de la UAB

Guillem d’Efak Fullana, Cap d’Acció Comunitària, programes Públics i Comunicació.  

Maria Jesús Cabedo, coordinadora del mòdul Museu Nacional Pro.

 

 

Avaluació:

Assistència i participació activa a classe: 50 %

L’estudiant ha de desenvolupar un projecte relacionat amb el Museu: 50 %, a presentar al gener de 2024


Metodologia

Els professionals del Museu Nacional de Catalunya impartiran les clases del Mòdul de Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic a les dependències del Museu. Seran classes expositives, obertes a la participació dels estudiants.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Conferències 3 0,12 3
El museu des de dins (I): cada alumne comparteix un matí de treball amb un professional del museu 3 0,12 1, 2, 3
El museu des de dins (II): cada alumne comparteix un matí de treball amb un professional del museu 3 0,12 1, 2, 3
El museu des de dins (III): cada alumne comparteix un matí de treball amb un professional del museu 3 0,12 1, 2, 3

Avaluació

Assistència i participació activa a classe: 50 %

Presentació d’un projecte relacionat ambamb un dels àmbits del Museu treballats al llarg del curs (museografia, exposicions, comunicació, educació, etc): 50 %

 Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d'avaluació única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a les classes 50 % 234 9,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Presentació d'un projecte relacionat amb un dels àmbits del Museu treballats al llarg del curs (museografia, exposicions, comunicació, educació, etc.) 50 % 4 0,16 3, 4

Bibliografia

La documentació relativa als diferents temes s'oferirà a classe.


Programari

--